“Bij verduurzaming gaat het om proactief zijn” VvE Bettenbroek maakt werk van verduurzaming

Laatste nieuws · 27 mei 2024

“Je hoort nogal eens: ‘We zien wel wat er op ons afkomt. En te zijner tijd lost iemand het probleem heus wel op.’ Wij doen dat anders. We zijn proactief en we verzamelen zo veel mogelijk kennis, zodat we inzicht hebben in de mogelijke verduurzamingsmaatregelen voor ons gebouw. Daarbij maken we onderscheid in een lange- en een kortetermijnplan. Door die goede voorbereiding kunnen we op korte termijn een aantal scenario’s voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering.”

[Tekst gaat verder onder de foto]

Bron: Funda - Trieling & Jacobs woning- en bedrijfsmakelaars - https://www.funda.nl/koop/eindhoven/appartement-42223482-scottlaan-104/

Dat zegt Geerd Jan Timmers, lid van de Werkgroep Energie Bettenbroek. VvE Bettenbroek in Eindhoven beheert een gebouw dat 50 appartementen bevat. De portiekflat is gebouwd in 1978-1980. De rechtsvoorgangers van het VvE-bestuur hadden weinig oog voor het opstellen van een goed meerjarenonderhoudsplan. Die situatie is veranderd.

De ruggengraat van het bestuur en de werkgroepen van de VvE bestaat uit een tiental enthousiaste eigenaars. Die zijn aan de slag gegaan om goede gegevens te verzamelen en een uitgebreid MJOP op te stellen. Timmers: “Onze VvE doet vrijwel alles zelf; alleen de financiële administratie hebben we uitbesteed. Binnen de VvE heerst een heel prettige sfeer. De bewoners kennen elkaar en zijn bereid om iets voor elkaar te doen. Als bestuur doen we daar ook het nodige voor: nieuwe bewoners worden bezocht, en ze krijgen een ‘welkomstpakket’ met alle informatie over de VvE en de huisregels. Verder organiseren we borrels en ‘huiskamerbijeenkomsten (bij goed weer in de tuin).”

Uitdagingen

Timmers: “Je kunt natuurlijk een plan maken, dat aan de leden voorleggen en hen voor de keus stellen: wel of niet. Daar geloven wij niet in. Wij maken – op basis van uitvoerige informatie – een aantal scenario’s met alle voor- en nadelen. Daarbij staan we wel voor een aantal ‘uitdagingen’. Als het gaat om technische oplossingen moeten we rekening houden met de mogelijkheden en  onmogelijkheden van ons gebouw. Daarbij staat voor ons vast dat we kiezen voor beproefde oplossingen (zekerheid, geen experimenten), aantoonbare besparingen en behoud van ons huidige comfort. We constateren dat leveranciers geen geïntegreerde totaaloplossing en objectieve informatie aanbieden. En natuurlijk moeten investeringen financieel verantwoord zijn: een acceptabele terugverdientijd, lagere kosten van gas- en elektriciteitsverbruik. We willen bij de uitvoering van de maatregelen gebruik maken van de leermogelijkheid van het Warmtefonds en van subsidie. Helaas is de situatie erg onzeker door de energieprijzen en door de wispelturigheid van de overheden. Denk maar aan de toestanden rond warmtenetten en subsidies.”

Besparingen

De eerste resultaten zijn er al. Vier gasgestookte ketels en een dito boiler zorgen voor de warmtevoorziening en het warme tapwater in het gebouw van VvE Bettenbroek. Sinds 2020 zijn enkele energiebesparende maatregelen genomen: er is HR++-glas geplaatst in combinatie met kunststof kozijnen. Ook is de buitenmuur geïsoleerd. Die maatregelen hebben geleid tot een flinke besparing op de stookkosten. Voor de toekomst staat een nieuw verwarmingssysteem op het programma. De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden van bijvoorbeeld warmtepompen en een geoptimaliseerd leidingstelsel, eventueel in combinatie met de plaatsing van zonnepanelen. Als de gemeente besluit de wijk waarin het gebouw staat, aan te sluiten op een warmtenet, ontstaat natuurlijk een nieuwe situatie. Timmers: “We gaan nog niet over op warmtepompen, maar we denken wel na over de vervanging van de (gasgestookte) boiler. Die kan mogelijk in de toekomst als buffervat dienen voor – bijvoorbeeld – een warmtepomp. In alle gevallen gaat het om een zinvolle investering.”

Leidingen en zonnepanelen

Voor de korte termijn staat de uitwerking van de plannen voor optimalisering van de stijgleidingen op het programma. Daarnaast worden plannen uitgewerkt voor de installatie van zonnepanelen en de vervanging van de acht jaar oude ventilatiesystemen. Timmers: “Het wordt je als gebouweigenaar bepaald niet makkelijk gemaakt. Kijk maar naar de discussie over de salderingsregeling en de terugleververgoeding. In feite moet je elke keer zelf het wiel uitvinden. En natuurlijk moet alles met elkaar samenwerken. De ene maatregel heeft immers invloed op de andere. Een goed advies daarbij is onmisbaar. Daarom zijn we blij met initiatieven zoals het VvE Transitie Centrum Brabant, en met een organisatie als VvE Belang. Zij hebben heel wat expertise opgebouwd. De daarop gebaseerde adviezen kunnen een belangrijke steun voor VvE’s zijn bij de verduurzaming van hun gebouwen.” Hij heeft nog een voorstel: “Het zou mooi zijn als er een belangenvereniging voor ‘VvE energiefabriekjes’ zou komen die objectief advies kan geven over de plannen en de keuze van leveranciers. Een vorm van gemeenschappelijke inkoop als garantie voor de beste deal lijkt ons ook een belangrijke steun in de rug.”

085 237 74 44 Bel voor advies