Luchtfoto Gemeente Eindhoven

Over het VTCB

Je complex verduurzamen kan! Laat je daarbij helpen en zet de juiste stappen. Brabantse gemeentes bundelen hun krachten met VvE Belang om VvE’s te helpen bij het nemen van deze stappen; op het juiste moment en in de juiste volgorde.

Bel voor advies 085 237 74 44

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

Waarom verduurzamen met het VTCB?

Woonplezier reikt verder dan het leven binnen de muren van je woning. Dat geldt ook, en nog veel sterker, als je eigenaar bent van een appartement. Dan ben je immers samen met de andere eigenaars verantwoordelijk voor het gebouw. Het goed beheren van een VvE vereist kennis van regelgeving en vooral ook inzicht in processen waarmee je elke dag te maken hebt en die moeten leiden tot verbouwingen en renovaties van het complex.

Om goed te begrijpen wat er nodig is voor de verduurzaming, groot of klein, hebben enkele Brabantse gemeentes samen met VvE Belang een platform of loket ontwikkeld dat VvE’s actief gaat informeren en begeleiden in de stappen naar verduurzaming. 

Het loket heet VvE Transitie Centrum Brabant. De naam zegt het al. Speciaal voor VvE’s en speciaal voor de transitie naar een toekomstbestendig gebouw.


Voor VvE’s die willen verduurzamen

Het kan niemand ontgaan zijn. Alle gebouwen in Nederland moeten geïsoleerd worden en van het aardgas af; ook appartementencomplexen.

Veel besturen van VvE’s weten dat en hebben informatie ingewonnen. Maar waar begin je? Wie heb je nodig? Kun je het zelf? Wat zijn verstandige, toekomstbestendige keuzes? Welke varianten zijn er? Wat betekent het financieel?

Veel terechte vragen. VvE’s die willen verduurzamen bieden wij een traject aan van voorlichting, verdieping van kennis over je complex tot advies en begeleiding. Stap voor stap, maar wel in de goede volgorde.

Geen drempels, maar aandacht. De helpdesk van het VTCB is daarom bedoeld om vragen te stellen over verduurzamen. Of het juridische of bouwkundige vragen zijn. Alle vragen zijn welkom. Juristen, bouwkundigen en energieadviseurs zitten klaar om de vragen van de Brabantse VvE’s uit de deelnemende gemeentes te beantwoorden. 

Bel 085 237 74 44 om je vraag telefonisch te stellen óf stuur een mail naar info@vtcb.nl


Deelnemende gemeentes

VvE Verduurzamen met Gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven ondersteunt VvE's bij het verduurzamen van hun complex. VVE's spelen een belangrijke rol bij de energietransitie en leveren een waardevolle bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelen voor 2030. Eindhoven kent ruim 900 VvE's verspreid door de hele stad. Gemeente Eindhoven wil de zoektocht voor VvE's om te komen tot de beste maatregelen voor alle eigenaren binnen de VvE zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom participeert Eindhoven in het VvE transitiecentrum Brabant.

VvE Verduurzamen met Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg adviseert Verenigingen van Eigenaren (VvE's) graag over het verduurzamen of aardgasvrij maken van het gebouw. Met duurzame maatregelen kan jouw VvE besparen op onderhoudskosten. Er zijn veel subsidies of andere financiële regelingen voor VvE’s en eigenaren. Ga dus nu aan de slag met je huis en start met verduurzamen!

VvE Verduurzamen met Gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk

In Waalwijk hebben we grote ambities op gebied van duurzaamheid. We streven een forse CO2-reductie na. Dat bereiken we door energie te besparen en door de energie die we nodig hebben duurzaam op te wekken. We willen de stap maken naar aardgasvrije woningen en daarvoor moeten deze eerst goed geïsoleerd zijn. Daarbij stimuleren én ondersteunen we VvE’s en andere partijen. Want isoleren draagt bij aan de klimaatdoelstellingen, zorgt voor een lagere energierekening en verhoogt het wooncomfort.

VvE Verduurzamen met Gemeente Oss

Gemeente Oss

De gemeente Oss heeft tot doel om in 2050 energieneutraal te zijn. Eerste belangrijke mijlpaal hiervoor is om in 2030 11% aan energie te besparen en 0,93 PJ aan energie op te wekken met windmolens, zonnevelden en grootschalig zon op daken.

VvE Verduurzamen met Gemeente Oosterhout

Gemeente Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft zich als belangrijk doel gesteld om al in 2030 49% minder energie te gebruiken. Hierin loopt zij vooruit op de landelijke ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. De gemeente neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Door deelname aan het VvE Transitie Centrum Brabant wil Oosterhout de VvE’s faciliteren bij hun duurzame ambities

Gemeente Roosendaal

Gemeente Roosendaal wil samen groeien naar een duurzaam Roosendaal. Ze hebben als streven om in 2050 een gemeente te zijn waarin men energieneutraal kan leven. Dat willen ze bereiken door zich aan te passen aan het klimaat en bijvoorbeeld niet langer te verwarmen met gas.

Gemeente 's-Hertogenbosch

Hoe mooi zou het zijn als ’s-Hertogenbosch in 2050 duurzaam is? Ze werken al jaren samen met inwoners en partners om de leefomgeving aantrekkelijker te maken. De gemeente helpt woningeigenaren bij het energiezuinig maken van hun woning. Ze doen dit, omdat ze in 2045 een klimaatneutrale gemeente willen zijn.

Gemeente Dongen

Niet alleen Dongenaars, maar ook de gemeente zelf is druk bezig met verduurzamen. Dat doen ze op veel verschillende manieren. Bekijk de website www.duurzaamdongen.nl voor meer informatie. 


Projectmanager

Logo VvE Belang

VvE Belang

VvE Belang is de belangenbehartiger voor VvE’s in Nederland en daardoor nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming voor VvE’s. In dit project zijn wij penvoerder en voeren wij het projectmanagement uit.


Wil je in jouw gemeente VVE’s ondersteunen met duurzaamheid?

085 237 74 44 Bel voor advies