Logo Europese Unie

Brabantse VvE’s op weg naar verduurzaming

15 maart 2022

Een volledig energieneutrale woningvoorraad, dat is het doel van de gemeente NoordBrabant. VvE’s zijn een belangrijke doelgroep in dat streven. Daarom is op 22 september in het stadhuis van Tilburg een officiële start gemaakt met het VvE Transitie Centrum Brabant (VTCB). Dat gaat VvE’s op weg helpen naar verduurzaming van de complexen. Slimme stappen moeten leiden tot aardgasvrije, energieneutrale complexen én - als gevolg van de inspanningen uit dit project - een CO2-reductie van 5.718 ton.

Hulp van het VvE Transitie Centrum Brabant

“VvE’s zijn bijzondere dingen”, vond wethouder Oscar Dusschooten, die meteen bekende dat hij bij zijn aantreden weinig kennis had van VvE’s en van hun problematiek. Dan gaat het meestal over financiële, juridische, technische, sociale en procesmatige vraagstukken. “Inmiddels hebben we aardig wat ervaring opgedaan. Met de Mozartflat, bijvoorbeeld. Dat is een groot succes. Waar woningcorporaties de startmotor zijn voor de transitie, zijn VvE’s de ‘tweede start’. We willen vooral van elkaar leren en elkaar ondersteunen. En de successen vieren! Natuurlijk zullen we gaande het project ook wel wat ‘blauwe plekken’ oplopen, maar ook daar leren we van. En de rest van Nederland kan vervolgens leren van de Brabantse ervaringen.”

VvE Belang directeur Kees Oomen is initiatiefnemer van het project. Samen met Inge van Beek, de Tilburgse omgevingsmanager Energietransitie VvE’s, vertelde hij welke stappen er allemaal moeten worden gezet. Eenvoudig wordt het niet: “We hebben goede afspraken met elkaar gemaakt, maar het blijft een grote uitdaging”. Het zijn inderdaad nogal wat stappen, maar Oomen is optimistisch dat de doelstellingen van het project gehaald worden.

Samen met gemeenten en beheerders

Het project wordt uitgevoerd door een consortium van negen partijen, onder leiding van penvoerder VvE Belang. Daarnaast bestaat het consortium uit drie (Brabantse) VvE-beheerders (VP&A Vastgoed management, VB&T vve diensten en Clijbedi VvE- en vastgoedmanagement) en vijf gemeenten in Noord-Brabant: Tilburg, Eindhoven, Oosterhout, Oss en Waalwijk.

Met het VvE Transitie Centrum Brabant willen de partijen een centrum opzetten waar VvE’s terecht kunnen voor (eerstelijns) hulp met doorverwijzing. Het transitiecentrum zal de VvE’s en hun beheerders voorzien van voorlichting, kennisdeling en projectmanagement. 

De deelnemende gemeenten tellen ca. 2.100 VvE’s met in totaal bijna 35.000 appartementen. Het transitiecentrum gaat ervoor zorgen dat de VvE’s enthousiast worden voor de verduurzaming van hun complexen. Ze kunnen niet allemaal actief worden begeleid en de verwachting is dat ze ook niet allemaal om begeleiding zullen vragen. De voorlopige doelstelling is het begeleiden van 133 VvE’s in ruim twee jaar.

Campagnebox

Beheerders worden ondersteund door samenwerkingsafspraken met brancheorganisaties en de integratie van een analysetool in de beheersoftware. Daarmee kan inzichtelijk worden gemaakt hoe kansrijk de VvE’s zijn en waar de prioriteiten liggen. Alle VvE’s krijgen in 2022 de beschikking over een Campagnebox die hen gaat helpen om het transitieproces stapsgewijs te doorlopen.

VvE Belang en de deelnemende partijen lopen tegen vragen aan als ‘Waar vinden we de VvE’s?’ en ‘Hebben we wel de gegevens van de juiste bestuurder?’ Dat wordt ook de uitdaging voor de gemeentes binnen dit project: het opzetten van een klantvindsysteem.

Voor de deelnemende beheerders, VB&T, VP&A en Clijbedi, is er ook een flinke taak weggelegd: zij gaan de analysetool ontwikkelen, die later zelfs door alle beheerders gebruikt kan gaan worden

Voordelen voor alle partijen

Tijdens bijeenkomsten krijgen VvE’s informatie, o.a. over juridische aspecten. Daaruit volgt dan een cursusaanbod voor de geïnteresseerde VvE’s. De bestuurders kunnen een cursus volgen, die bestaat uit drie dagdelen. Het laatste dagdeel is gewijd aan het eigen complex. Inge van Beek benadrukte: “We doen het samen, want dan komen we verder”.

Het is dan ook de bedoeling dat het project positieve effecten zal hebben op alle betrokkenen. Ook op gemeenten: door het waardebehoud van de woningen zullen de WOZ-inkomsten een positieve trend laten zien. Er zullen ook minder kosten worden gemaakt voor wijkbegeleiding en handhaving in de wijk.

Kostenbesparing voor VvE’s

De VvE’s in de deelnemende gemeenten zullen zich naar verwachting veel kosten kunnen besparen doordat ze optimaal begeleid worden. In totaal gaat het dan om 21 miljoen euro (2.100 x € 10.000,-). Bovendien profiteren de eigenaars naar verwachting van een stijging van de verkoopprijs met twee procent. Dat komt neer op 6.000 euro per woning. En de energie- en onderhoudslasten dalen vanzelfsprekend.

Voor VvE-beheerders zijn er ook voordelen: zij zullen steeds vaker worden betrokken bij verduurzamingsprojecten en dat zorgt voor VvE-beheerders zijn er ook voordelen: zij zullen steeds vaker worden betrokken bij verduurzamingsprojecten en dat zorgt voor meer omzet en werkgelegenheid.

En ten slotte is het project goed voor de onderhouds-, bouw- en installatiesector. De opdrachten om de complexen te verduurzamen, moeten ook worden uitgevoerd. Ook dat zal zorgen voor extra inkomsten en werkgelegenheid.

Procesbegeleiding

Na de voorlichting en cursus staat het project in het teken van het op maat begeleiden van de betrokken VvE. De komende jaren - zo is de overtuiging van Oomen - zal vooral blijken dat goede procesbegeleiding de VvE’s vooruit gaan helpen. “De juridische, technische en financiële uitdagingen zijn groot. Ze moeten goed vertaald en begrijpelijk gedeeld worden met alle eigenaars, die moeten gaan stemmen over de plannen. Daar zal de sleutel tot het succes liggen en dat gaan we testen binnen het VvE Transitie Centrum Brabant.

085 237 74 44 Bel voor advies