De juridische VTCB-cursusdag: verre van saai en verrassend begrijpelijk

19 september 2023

Op een warme woensdagmiddag verzamelde een groep VvE-eigenaars zich in het gemeentehuis in Waalwijk voor de eerste VTCB-cursusdag. Geen saaie en moeilijke juridische les, maar een enthousiaste en interactieve reis door de juridische wereld van verduurzaming. John Liewes, hoofd Juridische Zaken van VvE Belang, stond klaar om de cursisten mee te nemen in de wereld van splitsingsaktes, modelreglementen en het creëren van draagvlak voor verduurzaming. 

[Tekst gaat verder onder de foto]

Aftrap van de eerste VTCB-cursusdag door beleidsadviseur Amarens van gemeente Waalwijk.

Samen in gesprek

De cursisten vertegenwoordigden VvE's die gebouwen uit uiteenlopende bouwjaren bewonen. Al snel kwam het gesprek op gang over de knelpunten bij verduurzaming. Ervaringen en uitdagingen die ze tegenkomen bij het verduurzamen van de VvE werden volop gedeeld;''Niet iedereen ziet het belang van verduurzamen in, hoe werkt dat bij jouw VvE?'' ''Wij lopen erg tegen de kosten van verduurzaming aan, bovenop het standaard onderhoud. Hoe ziet dat er bij jullie uit?'' Om ervoor te zorgen dat deze cursusronde, naast de standaard-kennis, ook inspeelde op de desbetreffende VvE-eigenaars, verzamelde John de knelpunten in een overzicht op het whiteboard. Een goede manier om de cursusronde persoonlijk te maken, en een mooi begin om deze nieuwe cursusronde mee te starten!

Wat is nu eigenlijk de basis?

Om de juridische kant van verduurzaming te begrijpen, moet je beginnen bij de basis. Aan de hand van een afbeelding van een piramide, legde John duidelijk uit hoe een VvE juridisch gezien in elkaar zit. Van besluiten binnen de ALV, naar het huishoudelijk reglement, het splitsingsreglement, de splitsingsakte en tekening met tot slot natuurlijk het orgaan dat boven alle voorgenoemde staat: de wet. Hij belichtte de splitsingsakte, het splitsingsreglement en het modelreglement nog eens extra.

Aan de slag!

Na een duidelijke uitleg waren de cursisten aan zet. Gewapend met de modelreglementen uit uiteenlopende jaren of hun eigen splitsingsreglement, onderwierp John hen aan een serie vragen. Hij vroeg de cursisten om in een van de (model)reglementen terug te zoeken wat in dat reglement beschreven stond over bekende onderwerpen zoals rookgasafvoerkanalen en leidingen. Door deze (model)reglementen te vergelijken, merkten de cursisten op hoe uiteenlopend de reglementen een bepaalde kwestie behandelen. De cursisten kregen op deze manier een goede en laagdrempelige kennismaking met de belangrijkste verschillen. 

 

John geeft uitleg over de diverse rollen binnen de VvE en de hiërarchie van deze rollen.

Het loopt op rolletjes

Doordat verschillende mensen binnen de VvE opstaan om een rol te vervullen, kan een VvE draaiende gehouden worden. Van de kascommissie tot de ALV en alle rollen daar tussenin; allemaal zijn ze belangrijk om de VvE succesvol te laten functioneren. Uiteraard kwam ook aan bod wat dit voor de besluitvorming binnen een VvE betekent. Belangrijke termen als het 'quorum’ en ‘gekwalificeerde meerderheid' werden dan ook door John aangehaald en uitgelegd. Ook het belangrijke onderdeel over de privé- en gemeenschappelijke ruimtes werd uitgebreid besproken. Zo kwam een grote hoeveelheid relevante onderwerpen aan de orde. Uiteraard waren er pauzes in het programma opgenomen, zodat de cursisten na iedere koffiepauze weer fris aan de slag konden. 'Het is een complex onderwerp, maar ik kan het verrassend goed bijhouden'', gaven de cursisten aan.

Samen verduurzamen

Verduurzamen doe je samen. Het gebouw toekomstbestendig maken, is een proces. Het is dan ook belangrijk voor VvE-leden om handvatten te krijgen om draagvlak te creëren binnen de VvE. John nam uitgebreid de tijd om uit te leggen hoe het verkennen, voorbereiden en uitvoeren van het verduurzamingsproces kan verlopen. Belangrijk hierbij is ook dat je je ervan bewust bent dat het een proces is dat je waarschijnlijk met heel verschillende mensen aangaat. Zoveel mensen, zoveel wensen. De kans is aanwezig dat niet iedereen meteen staat te springen om het complex te gaan verduurzamen. John gaf daarom wat handige tips en strategieën mee om mede-eigenaars te overtuigen van het belang van duurzaamheid. 

Wethouder Sheila Schuiffel sloot de middag enthousiast af!

Schouders eronder, samen aan de slag

Aan het einde van de middag sloot wethouder Duurzaamheid Sheila Schuijffel van de gemeente Waalwijk aan. Ze bedankte de cursisten voor hun deelname aan het VTCB en benadrukte dat gemeente Waalwijk klaar staat om de VvE's samen met het VTCB actief te ondersteunen.

''De juridische cursusdag van VvE Transitie Centrum Brabant was niet alleen leerzaam maar ook goed te begrijpen en erg leuk!'' aldus een cursist. De VvE-eigenaars keerden huiswaarts met een kladblok vol aantekeningen om verder mee aan de slag te gaan.

Ook zo'n leerzame juridische cursus meemaken? 

Meld je hier aan voor de VTCB-cursus in jouw gemeente.

Woon jij in één van de VTCB-gemeenten? Ben je op zoek naar juridisch, bouwkundig of financiëel advies binnen het thema verduurzaming? Neem dan contact op met de VTCB helpdesk. Ook als jouw VvE nog niet heeft deelgenomen aan de VTCB-cursus, mag je gebruik maken van onze helpdesk. We hebben de gehele week van 09.00 uur tot 17.00 uur juridische en bouwkundige deskundigen klaar staan om jouw vragen te beantwoorden. 

Bel 085 237 74 44 om je vraag telefonisch te stellen óf stuur een mail naar info@vtcb.nl

085 237 74 44 Bel voor advies