Hoe ziet de Warmtetransitievisie van jouw gemeente eruit?

Laatste nieuws · 10 november 2023

De VvE Transitie Centrum Brabant gemeenten Oss, Tilburg, Eindhoven, Waalwijk en Oosterhout zijn bezig met slimme plannen om hun gemeente groener te maken. Weet jij wat de plannen zijn binnen jouw gemeente? Bekijk het hier!

[Tekst gaat verder onder de foto]

Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW)

In het Klimaatakkoord van 28 juni 2019 is opgenomen dat gemeenten uiterlijk in 2021 hun Transitievisie Warmte moeten hebben vastgesteld. Daarin moeten zij het stappen bepalen die zij gaan zetten richting een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. In deze aanpak kan het zijn dat plannen om woningen en andere gebouwen te isoleren ook wordt meegenomen.

Het is goed om te weten dat de Warmtetransitievisies soms wat algemeen kunnen zijn. Er wordt door de gemeenten dan ook aan gewerkt om plannen te presenteren die uitgebreider zijn, meer praktisch en buurt/wijkgericht. Onderstaand zie je de Warmtetransitievisies van de VTCB gemeenten; Oosterhout, Oss, Waalwijk, Eindhoven en Tilburg. Lees de plannen om meer te weten te komen over de aanpak van jouw gemeente, maar houd in het achterhoofd da er gewerkt wordt aan een verdere uitwerking van deze plannen.

Gemeente Oss

Oss wil in 2050 geen extra energie meer gebruiken dan ze zelf opwekken, zoals de gemeenteraad heeft besloten. Voor 2030 hebben ze specifieke doelen vastgesteld: ze willen 11% minder energie verbruiken, 0,93 PJ aan energie opwekken in de stad en 7500 huizen van aardgas afhalen.

Lees de gehele Warmtetransitievisie van gemeente Oss hier.

Gemeente Tilburg

Tilburg houdt van slimme ideeën. Ze denken na over nieuwe dingen zoals geothermie (warmte uit de aarde) en slimme netwerken. Ook vinden ze het belangrijk dat de bewonders van Tilburg meedenken met de plannen. Er is veel onderzoek gedaan voor het plan, zodat de gemeente nu weet scenario’s en oplossingen slim zijn voor Tilburg. De gemeente denkt aan 4 zones met elk een andere aanpak. Een stuurgroep, experts en inwoners hebben meegedacht. Op 13 december 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte van gemeente Tilburg vastgesteld.

Lees de gehele Warmtetransitievisie van gemeente Tilburg hier.

Gemeente Eindhoven

In Eindhoven kiezen ze bepaalde gebieden die als eerste van het aardgas af kunnen gaan vóór 2030. Voor deze buurten gaan ze de komende jaren plannen maken, waarin ze per gebied of gebouwtype bekijken wat er mogelijk is. Ze doen dit samen met bewoners, scholen, huiseigenaren en bedrijven. Voor elke buurt is er een samenwerkingsproces waarbij ze werken met experts en burgers die een raad vormen. Pas als er een onderzoek is gedaan en ze weten wat de gevolgen zijn voor de kosten van bewoners en ondernemers, wordt besloten of een wijk echt overgaat op een ander soort energie dan aardgas. 

Lees de gehele Warmtetransitievisie van gemeente Eindhoven hier.

Gemeente Waalwijk

De Transitievisie Warmte van gemeente Waalwijk richt zich op de periode tot 2030. In het Klimaatakkoord geldt deze periode als een aanloopperiode waarin circa 20% van de totale opgave voor de woningen wordt aangepakt.
Om woningen aardgasvrij te kunnen maken, moeten deze goed zijn geïsoleerd (minimaal label B). In Waalwijk is de isolatie van ongeveer 70% van de woningen nog onvoldoende.

Lees de gehele Warmtetransitievisie van gemeente Waalwijk hier.

Gemeente Oosterhout

Om te beginnen heeft de gemeente alle wijken, buurten en dorpen in kaart gebracht. We hebben gekeken naar de duurzame mogelijkheden en aan inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden. Ook naar de volgorde waarin wijken het beste kunnen overstappen, is gekeken. 

Lees de gehele Warmtetransitievisie van gemeente Oosterhout hier.

Kortom, deze Brabantse gemeenten hebben allemaal hun eigen slimme en groene plannen om bij te dragen aan de klimaatdoelen. Ze willen samenwerken met mensen, slimme ideeën gebruiken, en denken mee in wat goed is voor de natuur. Zo maken ze plannen voor warmte die goed zijn voor iedereen!

085 237 74 44 Bel voor advies