Naomi Schmitt, beleidsmedewerker Duurzaamheid gemeente Oosterhout: “Bij verduurzaming willen we de VvE’s graag ondersteunen”

Laatste nieuws · 27 mei 2024

Voor communicatieadviseur Naomi Schmitt was de VvE een heel nieuw vakgebied, toen ruim twee jaar geleden het VvE Transitie Centrum Brabant (VTCB) van start ging. Sindsdien is ze heel enthousiast: “Bij VvE’s gaat het nog meer dan bij particuliere woningeigenaren om communicatie. Ik was altijd al geïnteresseerd in duurzaamheid, dus dit is voor mij een ideale combinatie. Verduurzaming van VvE-complexen is een mooie uitdaging!”

[Tekst gaat verder onder de foto]

Naomi heeft als beleidsmedewerker Duurzaamheid in de gemeente Oosterhout veel persoonlijk contact met de contactpersonen van de ca. 177 VvE’s die in Oosterhout geregistreerd zijn. “In totaal gaat het om zo’n 2.700 huishoudens. Onder die VvE’s zijn ook gemengde complexen;  gebouwen waar bijvoorbeeld een woningcorporatie bezit heeft. Je kunt natuurlijk niet met al die VvE’s persoonlijk contact hebben, maar wél met de appartementseigenaars die hebben deelgenomen aan de driedaagse cursus die het VTCB organiseert. We hebben nu vijf cursusrondes gehad, met in totaal 38 VvE’s die hebben deelgenomen. Dat betekent dat ongeveer 20 procent van alle VvE’s heeft deelgenomen aan de cursus. Dat is een mooi – voorlopig – resultaat. Met een flink aantal van de deelnemers heb ik nog regelmatig contact.”

Positieve verhalen

“Ik ben ook bij enkele VvE’s langsgegaan, en dan hoor je gelukkig veel positieve verhalen. Daar word ik natuurlijk heel blij van, want die verhalen kunnen een mooie inspiratie vormen voor andere VvE’s die nog worstelen met het onderwerp ‘verduurzaming’. En je ziet dan ook dat het echt kán! Tegelijkertijd zie je ook dat bijna alle VvE’s behoefte hebben aan ondersteuning, bijvoorbeeld als het gaat over de besluitvorming, de financiering etc. En vooral: waar begin je? Bij een bezoek aan een complex zie je pas echt goed waar de problemen liggen.

Ons uitgangspunt is dat iedereen mee moet kunnen doen met de energietransitie, ook woningeigenaars die lid zijn van een VvE. Vanwege de extra uitdagingen die zij tegenkomen in het verduurzamingsproces verdienen zij wat extra aandacht en ondersteuning.”

Samen met andere gemeenten

Inmiddels heeft de gemeente Roosendaal zich ook aangesloten bij het VTCB, dat op initiatief van o.a. VvE Belang in 2022 startte in vijf Brabantse gemeenten: Oosterhout, Tilburg, Eindhoven, Waalwijk en Oss. Voor Naomi is die samenwerking een belangrijk pluspunt: “We leren heel veel van elkaar. Het is fijn om zowel met grotere als  met vergelijkbare gemeenten als Oosterhout te kunnen sparren.

Het is fijn dat we altijd een beroep kunnen doen op het VTCB met zijn grote kennisbank. Én op de deskundigen van VvE Belang, want daar kunnen we altijd terecht met bouwkundige en juridische vragen. We werken prima samen.”

Regisseurs

“In Oosterhout onderzoeken we hoe we regisseurs kunnen inzetten die VvE's begeleiden bij het verduurzamingsproces. Uitgangspunt is in alle gevallen dat we aan de slag willen met VvE’s met energie”, zegt Naomi. “Een regisseur kan daarbij een goede rol spelen, maar de inzet van een regisseur betekent niet dat de VvE-bestuurders ‘achterover kunnen leunen’. We moeten het echt samen doen. Een regisseur kan wel helpen bij het opstarten van het verduurzamingsproces, maar het blijft een kwestie van samenwerking: binnen de VvE én met de gemeente en het VTCB.”

‘Aanspreekpunt’

Door de artikelen op deze website krijgt het VTCB een gezicht, want u ziet wie de mensen zijn die zich namens de zes gemeenten inzetten voor de verduurzaming van VvE-complexen. “Maar het is ook belangrijk dat er bij de gemeenten een aanspreekpunt is voor de VvE-bestuurders”, stelt Naomi. “Je ziet steeds weer hoe belangrijk dat persoonlijk contact is. Zeker als die contactpersoon een constante factor is, kun je ook een band opbouwen met de VvE’s die aan de slag willen – of zijn. Zo kun je echt samen werken aan verduurzaming van de gebouwde omgeving in het algemeen, en van VvE-complexen in het bijzonder!”

085 237 74 44 Bel voor advies