Oosterhout opent een ‘laadstraat’ voor tien auto’s – Creatieve oplossing voor laden én parkeren

29 februari 2024

Laadpalen worden – zo wil de overheid - bij voorkeur geplaatst op particulier terrein. Dat is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat er geen eigen parkeerterrein of parkeergarage is. In dat geval kan de eigenaar van een elektrische auto een oplaadpunt bij de gemeente aanvragen. Dat gaat vaak niet zonder slag of stoot, want eigenaren van brandstofauto’s zien een parkeerplaats (of meer) verdwijnen, terwijl er juist al een tekort aan parkeerruimte is. De gemeente Oosterhout heeft daarvoor een creatieve oplossing gevonden.

[Tekst gaat verder onder de foto]

Monique van der Velden is projectleider en adviseur laadinfra bij gemeente Oosterhout.

Monique van der Velden is projectleider laadinfra bij de Noord-Brabantse gemeente. Ze vertelt: “Net als bijna overal hebben we een tekort aan parkeerplaatsen in onze gemeente. Soms zijn er vier of vijf auto’s in één huishouden. En er komen steeds meer auto’s bij. Gelukkig rijdt een deel daarvan inmiddels op elektriciteit. Daarom hebben we ook al heel wat laadpunten: 260. Daarmee staan we in de top-5 van middelgrote gemeenten als het gaat om de mogelijkheden voor ev-rijders (eigenaars van elektrische auto’s).

Sinds de brandstofprijzen sterk gestegen zijn, is het aantal aanvragen voor laadpunten fors toegenomen. Dus moeten er meer laadpunten komen en moeten we creatief omspringen met de beschikbare parkeerruimte.”

Laadstraat

Die creatieve oplossing is er: de gemeente Oosterhout heeft – net als enkele andere gemeenten – het initiatief genomen om een ‘laadstraat’ aan te leggen. Vier ov-lichtmasten (ofwel lantaarnpalen) zijn voorzien van elk twee laadpunten. De vier masten zijn aangesloten op een ‘moederkast’, die zelf ook nog eens beschikt over twee laadpunten. Totaal dus tien.

Monique: “Deze parkeerplaatsen met oplaadpunt zijn niet exclusief voor ev-rijders. Iedereen mag er in principe parkeren. Er komt dus ook geen bord waarop staat dat de parkeerplaats alleen voor ev-rijders is. Wél denken we over een aanduiding waarop staat dat we om de medewerking vragen van iedereen. Niet alleen van de brandstofrijders, waarvoor die plaatsen natuurlijk niet in de eerste plaats bedoeld zijn, maar ook voor eigenaren van elektrische auto’s. We vragen hun om niet te gaan ‘laadkleven’. Kortom: we hopen dat de inwoners van Oosterhout wat respect tonen voor elkaar. En dat iedereen de ander ruimte biedt. Binnenkort gaan we de laadstraat officieel in gebruik nemen.”

Trottoirtegel-met kabelgoot

De projectleider hoopt dat de laadstraat net zo’n succes wordt als  de kabelgoten die al enkele jaren in gebruik zijn. Ze zijn bestemd voor eigenaren van zonnepanelen die graag hun auto opladen met hun zelf-opgewekte stroom. Vanuit de laadbox aan de woning loopt de kabel door een goot in het trottoir naar de parkeerplaats. Inmiddels zijn er al 46 van die kabelgoten aangelegd. Die zijn niet gratis: de eigenaar betaalt eenmalig voor de stoeptegels-met-goot.

Monique: “Dat initiatief is een groot succes geworden. Er is geen onvertogen woord gevallen. Ik krijg dan ook veel vragen vanuit andere gemeenten omdat zij onbekend zijn met de kabelgoten en zich afvragen hoe het gaat met o.a. het claimen van een parkeerplaats. We proberen overigens ook op andere manieren om het aantal auto’s te beperken, bijvoorbeeld door het gebruik van de fiets te stimuleren en door de inzet van deelauto’s. De medewerkers van de gemeente zijn daar inmiddels – na een aanloopperiode met veel vragen en aarzelingen – ook steeds enthousiaster voor!”

En de VvE?

Voor appartementseigenaars geldt natuurlijk dat zij ook hun auto kunnen opladen aan een openbaar oplaadpunt. Er zijn echter steeds meer VvE-besturen die het verzoek krijgen om een oplaadpunt in de eigen parkeergarage c.q. op het eigen parkeerterrein te realiseren. Nu is daar nog toestemming van de vergadering van eigenaars voor nodig. Als de geplande notificatieregeling wordt ingevoerd, kan de ev-rijder (onder voorwaarden) zonder die toestemming een laadpunt laten realiseren.

Monique: “We krijgen ook wel vragen vanuit VvE’s, maar we moeten hun helaas meedelen dat we hen niet kunnen helpen. We kunnen hen wel doorverwijzen naar bijvoorbeeld het VVE Laadloket, maar we kunnen geen laadpunten voor de VvE realiseren. De gemeente mag dat alleen doen op haar eigen grond.”

085 237 74 44 Bel voor advies