Opnieuw een domper voor eigenaars in een gebouw met blokverwarming

18 maart 2024

De eigenaars in een complex met een blokverwarming treffen het bepaald niet. Na het probleem van het prijsplafond, is er nu een nieuw probleem. Het ‘Tijdelijk noodfonds energie’ geldt niet voor eigenaars met een blokaansluiting. Eigenaars met een laag inkomen in een slecht geïsoleerd gebouw lopen dus opnieuw tegen de lamp.

[Tekst gaat verder onder de foto]

Om hulp te krijgen van het Noodfonds Energie, zijn er drie regels. Je mag niet meer dan 200 procent verdienen van het sociaal minimum. Ook moet je energierekening meer dan 8 of 10 procent van je brutosalaris zijn. En het energiecontract moet op jouw naam staan, of op de naam van iemand anders in jouw huishouden. Dit betekent dat je geen hulp krijgt als je je energierekening via de huur betaalt of als je blokverwarming hebt.

Maar waarom worden eigenaren van blokverwarming uitgesloten?

Mensen die geen eigen energiecontract hebben, kunnen geen steun krijgen van het Noodfonds Energie. Dit heeft een praktische reden, zegt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: "We willen huishoudens helpen op een manier die makkelijk uitvoerbaar is." Het fonds werkt via energieleveranciers. Maar huishoudens met blokverwarming hebben geen eigen energiecontract. Daarom kunnen zij niet geholpen worden via het fonds. Het Noodfonds bevestigt dit: "De steun is bedoeld om huishoudens direct te helpen via de energieleverancier. Daarom moet het energiecontract op naam van het huishouden staan."

Geen andere ondersteuning

Als je geen eigen energiecontract hebt, kun je geen hulp krijgen van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Vorig jaar was er een andere subsidie, de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB). Dit jaar komt er volgens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat geen vergelijkbare steun meer. Ze zeggen: "Vorig jaar was er een regeling voor blokaansluitingen, maar die is gestopt. De energieprijzen zijn nu gelukkig wat lager en de regering heeft andere manieren bedacht om mensen te helpen. Er zijn geen nieuwe plannen voor huishoudens met blokaansluitingen (of zonder)."

Meer weten?

Kijk dan op https://tegemoetkomingblokaansluiting.nl/

085 237 74 44 Bel voor advies