Logo Europese Unie

Subsidie voor verduurzaming VvE’s: de SVVE

30 januari 2023

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor Verenigingen van Eigenaars (VvE) is onlangs omgezet in de Subsidieregeling verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Hierdoor zijn een aantal subsidiemogelijkheden en -voorwaarden veranderd en is de nieuwe regeling gunstiger voor je VvE. De SVVE blijft geldig tot eind 2027.

[Tekst gaat onder de foto verder]

Foto door: Jim Janssens - JimJan Multimedia

De SVVE blijft bestaan tot eind 2027
Energiebesparing en verduurzaming zijn belangrijk en de overheid ondersteunt dit. Daarom biedt de overheid VvE's blijvende subsidies voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan hun gebouwen.

De nieuwe regeling lijkt op de oude SEEH:
de SVVE biedt subsidies voor energieadviezen, procesbegeleiding, duurzaam meerjarenonderhoudsplan, aanvullende energiebesparende maatregelen, duurzame warmteopties en een aanvraag voor subsidie voor een oplaadpuntadvies.

De SVVE en ZEP
Bij verduurzaming naar het zeer energiezuinig pakket (ZEP) krijg je een extra bonus van € 4.000 per appartement bovenop de subsidie voor energiebesparende maatregelen. Bij een ZEP worden de gevel, vloer en dak geïsoleerd. Bij een goede luchtdichtheid na renovatie wordt de bonus uitgekeerd.

Nieuw: bij het uitvoeren van een ZEP kan je bouwbegeleiding aanvragen en wordt 50% van de kosten voor een deskundige gesubsidieerd, met een maximum van € 20.000.

Verschillen tussen de SVVE en de SEEH
Je kan nu ook subsidie aanvragen voor één energiebesparende maatregel en ontvangt dan de helft van de subsidie. Bij twee maatregelen ontvang je een bedrag vergelijkbaar met 2022. Je kan nu ook subsidie aanvragen voor een centrale warmtepomp, centrale zonneboiler of centrale aansluiting op het warmtenet. Voordat je subsidie aanvraagt, kan je op de maatregelenlijst controleren of de aangeboden verduurzamingsmaatregelen (isolatiematerialen en installaties) voldoen aan de vereisten. De lijst voor isolerende materialen is uitgebreid met isolerende deuren en kozijnpanelen. De aanvullende energiebesparende maatregel.

085 237 74 44 Bel voor advies