Terugkomdag voor oud VTCB-cursisten van gemeente Tilburg

26 februari 2024

Afgelopen 22 februari is de allereerste VTCB-terugkomdag geweest in gemeente Tilburg. Oud VTCB-cursisten kwamen tijdens deze middag bij elkaar in het Zuiderkwartier. Samen luisterden ze naar verschillende presentaties, werkten ze aan een passende opdracht én gingen ze met elkaar in gesprek. 

[Tekst gaat verder onder de foto]

De eerste VTCB-terugkomdag voor oud VTCB cursisten in gemeente Tilburg.

De aanwezigen, gewapend met hun VvE Campagnebox en splitsingsakte, namen net voor 15:00 plaats in de zaal. Elise van der Bruggen, de projectleider energietransitie van de gemeente Tilburg, opende de dag. Ze heette iedereen welkom en gaf daarna het woord aan Kees Oomen, de projectleider van VTCB en directeur van VvE Belang. Hij stond kort even stil bij het programma van de terugkomdag. Daarna vervolgde Kees Oomen zijn verhaal het met het onderwerpVerduurzamen met het VTCB; ''Waar staan we nu?‘’ . De aanwezigen hebben inmiddels namelijk al best wat stappen gezet in samenwerking met de gemeente en het VTCB. Ze zijn bij de voorlichtingsbijeenkomst geweest, hebben de cursus bijgewoond, hebben de oriëntatiescan ontvangen en zijn aan de slag gegaan met de VvE Campagnebox. 

Waar staat jouw VvE nu?

Na gezamenlijke bijeenkomsten en cursussen gaan de VvE's steeds meer hun eigen weg naarmate ze verder komen. Tijdens het onderdeel "Waar staat jouw VvE nu?" hebben we de VvE's gevraagd om een document in te vullen waarin staat waar ze staan met het verduurzamen. Op basis daarvan hebben we ze in groepen verdeeld, zodat ze met gelijkgestemden konden praten. We hebben goed gekeken of de vertegenwoordigers van elke VvE bij elkaar pasten, bijvoorbeeld als ze met hetzelfde probleem worstelden of ze bij dezelfde stap in het proces zijn.

Terwijl de groepen werden samengesteld, vertelde Kees Oomen over de versnellingsagenda. Daarna konden de VvE-eigenaren aan de slag. Elke groep kreeg een opdracht om samen aan te werken.

 

Samen aan de slag met een passende opdracht.

Samen aan de slag

De verschillende groepen zijn met elkaar aan de gang gegaan en hebben diverse onderwerpen besproken. Wanneer VvE-eigenaars samen komen en over onderwerpen spreken, zien we vaak dat er mooie inzichten ontstaan. Er werden volop ideeën uitgewisseld en men ging aan de slag met het invullen van een plan van aanpak voor de volgende stappen die ze mogelijk zouden kunnen zetten. Aan het eind van de opdracht, hebben een aantal groepen hun opgedane inzichten met de rest van de aanwezigen gedeeld. Dit leidde ook weer tot interessante gesprekken binnen de groep.

VvE Frankenlaan aan het woord

Toen we in de oriëntatiefase van de invulling van de terugkomdag zaten, hebben we de Tilburgse VvE's gevraagd wat ze graag terug zouden willen zien tijdens de terugkomdag. Een veel voorkomend antwoord was hier; ''Verhalen van andere VvE's!''. Gelukkig was daar Dhr. Meuwissen van VvE Frankenlaan, die ons uitgebreid wilde vertellen over hun stappen richting verduurzaming. Zo vertelde meneer over hoe zij na het bijwonen van de VTCB-cursus, de schouw (nu oriëntatiescan) hebben ontvangen. Deze oriëntatiescan heeft tot dusdanige inzichten geleid, dat de VvE Frankenlaan vervolgens actief aan de slag is gegaan met het verder concreet maken van de verduurzamingsplannen. Een van de stappen is tot nu toe ook daadwerkelijk tot uitvoer gekomen; het vervangen van de ramen voor HR++ glas. 

Dhr. Meuwissen van VvE Frankenlaan aan het woord.

VvE013; wie zijn we en wat doen we?

Het platform VvE013 is een belangrijk platform voor Tilburgse VvE's door Tilburgse VvE's. Al met al biedt het platform een waardevol hulpmiddel voor Tilburgse VvE-eigenaars om de uitdagingen van VvE’s aan te pakken, kennis te vergroten, kosten te verlagen en duurzaamheidsdoelen te bereiken. Het creëert een gemeenschap waarin VvE-eigenaars elkaar ondersteunen en samen streven naar een betere toekomst voor hun VvE's. Tijdens de VTCB-terugkomdag kwam één van de mede oprichters van VvE013 aan het woord om te vertellen over het platform.

In gesprek met...

Na afloop van het programma was er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Ook was er daarnaast de mogelijkheid om in gesprek te gaan met onze VTCB-deskundigen. Een mooi moment om tips en tricks onderling uit te wisselen, maar ook om de nieuwe vragen die mogelijk tijdens de dag naar boven gekomen zijn te stellen. 

Stel je vraag

Ook na de terugkomdag staan we open voor alle juridische en bouwkundige vragen die betrekking hebben op het verduurzamen van de VvE. Stel je vraag aan de helpdesk!

Bel 085 237 74 44 om je vraag telefonisch te stellen óf stuur een mail naar info@vtcb.nl

085 237 74 44 Bel voor advies