Logo Europese Unie

Vernieuwde SCE-regeling per 9 januari 2023

15 december 2022

De Nederlandse regering heeft een vernieuwde subsidieregeling aangekondigd voor hernieuwbare energieprojecten. Een uitbreiding van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). De regeling is bedoeld om energiecoöperaties en VvE's te ondersteunen in hun pogingen om elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, zoals zonnepanelen, windturbines en waterkracht, te genereren.

De vernieuwde SCE-regeling zal op 9 januari 2023 opengesteld worden en zal beschikbaar zijn tot en met 1 november 2023. Tijdens deze periode kunnen aanvragers subsidie aanvragen om de kosten van hun hernieuwbare energieprojecten te dekken. Er is 150 miljoen euro beschikbaar, en aanvragen kunnen worden ingediend via de RVO-website.

Om de regeling toegankelijker te maken voor VvE's, heeft de Nederlandse regering een aantal wijzigingen aangebracht in de toelatingsvoorwaarden. Zo is bijvoorbeeld de eis dat 90% van de leden van een VvE in hetzelfde postcodegebied moeten wonen verlaagd naar 75%. Daarnaast hoeven niet alle leden van een VvE nu kleine verbruikersverbindingen te hebben; tot 25% van de leden mag nu een grote verbruikersaansluiting hebben.

Andere veranderingen in de regeling zijn het toestaan van aanvragers om hun ledenlijst binnen één jaar na ontvangst van hun subsidie in te dienen, in plaats van als onderdeel van hun eerste aanvraag. Dit zou het aanvraagproces voor organisaties die moeite hebben met het samenstellen van een volledige ledenlijst in een korte tijd makkelijker maken.

Een van de belangrijkste veranderingen in de regeling is de introductie van een nieuw systeem voor het identificeren van geschikte gebouwen. In het verleden konden sommige VvE's geen subsidie aanvragen omdat ze niet aan de eisen voldeden voor een enkele installatie van zonnepanelen op een aaneengesloten dak. Onder het nieuwe systeem, dat in 2023 zal worden geïmplementeerd, zullen gebouwen worden geïdentificeerd met behulp van een unieke "pand-ID" uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) database. Door deze verandering is het wél mogelijk om op grotere en aaneengesloten daken meerdere installaties van verschillende VvE's of coöperaties te plaatsen.

Vanaf 2023 moet je bij je aanvraag een verklaring indienen waarin je aangeeft dat er een eerste inspectie heeft plaatsgevonden van het dak of de gevel waarop de zonnepanelen geplaatst moeten worden om te beoordelen of het geschikt is. Het formulier hiervoor staat op de website van RVO. Dit hoeft geen uitgebreide analyse te zijn van een erkend constructeur, maar is vooral bedoeld om een eerste inschatting te maken van de draagkracht van het dak of de gevel. Je kunt ook aangeven welke eventuele maatregelen genomen worden om het dak of de gevel geschikt te maken voor de installatie van zonnepanelen, als dat op dit moment nog niet het geval is.

Vragen over de SCE of hulp nodig bij het financieringstraject? Neem contact op het het VTCB of uw gemeente om de mogelijkheden te bespreken.

085 237 74 44 Bel voor advies