Versnelling verduurzaming gebouwen in beheer van VvE’s

13 februari 2023

Minister De Jonge (VRO) kondigt een versnellingsagenda aan voor de verduurzaming van gebouwen in beheer van Verenigingen van Eigenaars. Ongeveer 20% van het totale aantal woningen in Nederland valt onder een VvE en dankzij het gezamenlijke eigendom ondervinden zij vaak verschillende uitdagingen bij de verduurzaming van hun gebouwen. Daarom verdient de vergroening van VvE-gebouwen specifieke ondersteuning en aandacht.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

VvE complex

Nog nooit eerder is het gebeurd dat er een kamerbrief is verstuurd die exclusief de versnelling van de verduurzaming van VvE's betrof. Deze versnellingsagenda richt zich op het verbeteren van de informatievoorziening, ondersteuning en ontzorging voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's). Hierbij wordt rekening gehouden met zowel kleine, minder goed georganiseerde VvE's als grotere, beter georganiseerde VvE's. Daarnaast wordt onderzocht of een meerderheid van 50% + 1 voldoende is voor bepaalde verduurzamingsmaatregelen en of hebben van houvast als een duurzaam meerjarenonderhoudsplan verplicht kan worden gesteld.

De versnellingsagenda heeft daarnaast ook als doel de financiering te verbeteren. Kleine VvE's kunnen nu al financiële ondersteuning krijgen van het Warmtefonds. Vanaf januari 2023 kunnen VvE's terecht bij één subsidieloket voor isolatie- en warmtemaatregelen.

CO2-reductie

De verduurzaming van VvE-gebouwen is belangrijk in het licht van de CO2-reductie doelen in het coalitieakkoord, waarin afgesproken is om de uitstoot in 2030 ten minste 55% te verminderen. Er zijn veel voorbeelden van succesvolle verduurzaming door VvE's, maar de uitdagingen zijn groot. VvE's krijgen te maken met organisatieproblemen, besluitvorming en financiering. Ook kleinere VvE's met appartementseigenaars met een laag inkomen hebben soms problemen met onderhoud en verduurzaming. In de versnellingsagenda wordt hier rekening mee gehouden en worden deze uitdagingen aangepakt.

Grote VvE's

Er is een gezamenlijke inzet om grote VvE's snel te verduurzamen. Grote VvE's zijn actieve en goed functionerende VvE's die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en een VvE-bestuur, beheerder en gezamenlijke financiële administratie hebben. Het reservefonds van veel grote VvE's is onvoldoende voor verduurzamingsmaatregelen, waardoor ze alleen in kleine stappen verduurzamen. Er is dus meer nodig om een integrale aanpak voor verduurzaming te bereiken.

Grote VvE's kunnen door het combineren van groot onderhoud met verduurzamingsmaatregelen in grotere stappen naar een emissievrij gebouw. Er wordt onderzocht hoe ze het beste begeleid kunnen worden.
VvE's kunnen subsidie aanvragen en een aantrekkelijke lening aangaan via het Warmtefonds voor een zeer energiezuinig pakket. Door in grotere stappen te verduurzamen, worden de totale kosten lager en is het rendabeler voor marktpartijen.

Kleine VvE's

Kleine VvE's, in het bijzonder in kwetsbare wijken, hebben moeite om actief te functioneren en bezig te zijn met het onderhouden en verduurzamen van hun gebouw. Hierdoor bestaat er een grotere kans op achterstallig onderhoud en een forse achterstand bij verduurzaming. De ondersteuning van deze kleine VvE's in de vorm van informatieverstrekking, begeleiding en het aandragen van financiële middelen zal hen helpen om effectief te functioneren en hun gebouw te onderhouden en verduurzamen.
Het doel is om deze kleine VvE's op dezelfde voet te stellen als grote VvE's en hen te helpen om in stappen verder te gaan met verduurzaming.

Benieuwd naar de volledige kamerbrief? Bekijk deze hier.

085 237 74 44 Bel voor advies