VvE Residence Warande in Oosterhout: ”De Campagnebox bracht structuur in onze plannen”

4 mei 2023

VvE Residence Warande in Oosterhout (NB) had al plannen gemaakt om het complex (1985) te verduurzamen. De driedaagse cursus van het VvE Transitie Centrum Brabant, waar gemeente Oosterhout aan deelneemt, kwam als een welkome aanvulling op de plannen. De Campagnebox voor verduurzaming van VvE-complexen, die de deelnemers na de cursus krijgen, gaf sturing aan de plannen die er al waren. “We wilden aanvankelijk van alles, maar gaandeweg werd duidelijk wat wel en niet kon. Én hoe we het moesten aanpakken”, zegt bestuursvoorzitter Rienk de Jong.

We spreken hem samen met zijn medebestuurders Anne Marie Westbroek (secretaris), Gerard Donkers (vicevoorzitter) en Ronald Klomp (technische zaken). De VvE telt zes appartementen. “We liepen een beetje voor de muziek uit”, zegt Gerard Donkers. “Toen we de cursus hier in Oosterhout gingen volgen, besloten we om met de uitvoering van onze plannen even te wachten tot we de Campagnebox hadden. Die gaf ons de nodige sturing, met name als het ging om de vraag hoe we onze gezamenlijke ambities vorm konden
geven.

[Tekst gaat verder onder de foto]

VvE Residence de Warande in Oosterhout.

Enquête

De enquête die deel uitmaakt van de Campagnebox, werd aangepast aan de situatie van Residence Warande en digitaal uitgezet onder de eigenaars. “De uitslag gaf veel informatie”, zegt Anne Marie Westbroek. “Er waren ook zaken bij waar we zelf nog niet aan gedacht hadden. En we zagen nóg beter
dat je duidelijk moet uitleggen waarom en hoe je bepaalde dingen wilt aanpakken.

Daardoor wisten we welke richting we moesten kiezen en konden we al snel offertes gaan vragen bij de diverse bedrijven. We hebben ook een aantal adviseurs over de vloer gehad, want het is heel moeilijk om de technische informatie goed te beoordelen. Onder hen was ook energieadviseur Jacco van de Sandt van VvE Belang. Hij zette ons MJOP om in een Duurzaam MJOP en hij maakte warmtefoto’s. Die gaven ons een goed beeld van het warmteverlies via de gevel en met name via de aluminium kozijnen.

[Tekst gaat verder onder de foto]

De VvE eigenaars van VvE De Warande. Van links naar rechts Gerard Donkers, Anne Marie Westbroek, Ronald Klomp en Rienk de Jong.

Idealisme én praktische zaken

De VvE is ambitieus. Verduurzaming moet op termijn niet alleen zorgen voor verlaging van de energiekosten, maar ook voor waardebehoud van de appartementen. Rienk de Jong: “Je moet oppassen dat je niet achterop raakt. Alle nieuwe appartementencomplexen worden voorzien van energiebesparende maatregelen, maar bijvoorbeeld ook van infrastructuur voor laadpalen.”

Idealisme speelt een ook een rol. “Vrijwel iedereen in het gebouw heeft kleinkinderen”, zegt Gerard Donkers. “We willen hen niet opzadelen met de problemen die onze generatie heeft veroorzaakt. Het is te makkelijk om alleen maar te denken wat verduurzaming jou persoonlijk oplevert.”

Toen de plannen vastere vorm kregen, zat het VvE-bestuur ‘er bovenop’, blijkt uit het verhaal van Ronald Klomp. “Natuurlijk leven ook in ons complex hier en daar twijfels als het gaat om het effect van verduurzaming. Daarom staat het onderwerp ook op elke vergadering van de VvE. Het is belangrijk om iedereen ‘mee te nemen’ en dat betekent dat je het onderwerp continu moet blijven bespreken.” Anne Marie Westbroek: “We houden informele bijeenkomsten met een drankje en een hapje. De ALV waarin we besluiten nemen, is dan min of meer een formaliteit.”

Geen na-isolatie

Rienk de Jong: “We wisten al dat er een hoeveelheid isolatie in de spouw van onze gevels aanwezig was. De spouw is zes centimeter breed en daarin zit ca. drie centimeter isolatiemateriaal. Die is overigens al op veel plaatsen losgelaten van het binnenblad. Op grond van die conclusie én van de warmtefoto’s adviseerde Jacco ons om geen na-isolatie toe te passen. Het grootste warmteverlies vindt plaats via de draaibare delen van de kozijnen; dat bleek overduidelijk uit de warmtebeelden. Na-isolatie geeft bovendien een risico op vochtproblemen. Daarom hebben we besloten om ons op andere onderwerpen te richten. Wellicht gaan we in de toekomst de kozijnen en het glas vervangen, maar daarvoor hebben we - ook vanwege de hoge investeringen - nog geen concrete plannen. De vervanging staat officieel in het DMJOP voor 2040-2050.”

Andere plannen waren er wél en ze zijn inmiddels ook omgezet in acties. Zo komen er deze zomer op het grote dak in totaal zeven installaties met zonnepanelen. Eén voor de collectieve voorzieningen en zes voor de huishoudens (gemiddeld 10 panelen per huishouden). De hoeveelheid benodigde stroom is zorgvuldig per huishouden berekend en daaruit kwam een streefaantal van tien panelen per huishouden. Er is ook opdracht gegeven voor de aanleg van laadinfrastructuur vanuit ieders eigen meterkast. Twee eigenaars hebben aangegeven dat zij ook een laadpaal willen laten installeren. De anderen kunnen op termijn aansluiten, als ze dat willen. Net als overal duurt het - door de bekende oorzaken - momenteel langer voor alle materialen geleverd worden. De prijzen zijn ook fors gestegen, maar de VvE laat zich door die ‘hobbels op de weg’ niet tegenhouden.

''Het blijft energielabel C''

Gerard Donkers: “De eerste ALV waarin we het werkplan presenteerden, hebben we als cruciaal ervaren. We hebben de uitslag van de enquête besproken en uitvoerig toegelicht wat de beoogde plannen inhielden - en wat de begrote kosten zijn. Omdat er toch nog vragen waren, hebben we alle bewoners opgezocht om de nodige extra toelichting te geven. Dat werkte prima: de ALV verliep vervolgens probleemloos.

Ook VvE Residence Warande moet op termijn (aard)gasloos worden. Het bestuur schuift dat onderwerp nog even voor zich uit, zegt Anne Marie Westbroek. “We hebben nu individuele ketels. Natuurlijk hebben we ons licht opgestoken over een alternatieve warmtevoorziening. Dan kom je al snel uit bij warmtepompen. Omdat het gebouw matig geïsoleerd is, moeten we te zijner tijd bekijken wat in ons geval de beste oplossing is. Ook in die techniek gaan de ontwikkelingen heel snel, dus we wachten rustig af wat de toekomst ons gaat brengen.”

Ronald Klomp: “We hebben echt alle facetten van het gebouw onder de loep genomen. Ook de eventuele modernisering van de lift. Daarop valt weinig te besparen. Natuurlijk hebben we in de collectieve ruimtes overal ledverlichting.

Alle appartementen hebben het energielabel C; de hoekappartementen komen waarschijnlijk op D uit. Voor die hoekappartementen kan de zonnestroominstallatie een labelstap naar C betekenen. Nieuwe kozijnen en een warmtepomp kunnen het label op termijn nog verder verbeteren. VvE Residence Warande is in elk geval goed op weg!”

Is jouw VvE net zo ambitieus aan de slag gegaan met het verduurzamen, als VvE Residence De Warande? Neem contact met ons op! Misschien nodigen we jou dan wel uit voor een interview voor op onze website!

085 237 74 44 Bel voor advies