Wijzigingen in de subsidieregeling verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE)

22 augustus 2023

De subsidieregeling verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) is vanaf 23 januari ingegaan en blijft geldig tot eind 2027. Er zijn onlangs enkele veranderingen voorgesteld die interessant kunnen zijn voor jouw VvE. Wanneer deze veranderingen ingaan, is nog niet zeker.

[Tekst gaat verder onder de foto]

VvE De Vier Leeuwen in gemeente Waalwijk.

Op veel punten lijkt de nieuwe regeling op de vorige, de bekende SEEH. De SVVE geeft, net zoals zijn voorganger (SEEH) ook subsidie voor energieadviezen evt. in combinatie met procesbegeleiding en/of een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP), voor (aanvullende) energiebesparende maatregelen en het zeer energiezuinig pakket. Deze subsidiebedragen zijn gelijk aan de bedragen van 2022. Wat deze keer nieuw is, dat zijn de subsidies voor duurzame warmteoptiez en een centrale aansluiting op een warmtenet. Daarnaast kan de VvE ook een aanvraag doen voor subsidie voor een oplaadpuntenadvies. Maximaal 75 % van de kosten worden vergoed, met een maximum van € 1.500.

Bij een Zeer Energiezuinig Pakket krijg je € 4.000 extra per appartement bovenop de subsidie.

De wijzigingen SVVE

Om de SVVE nog aantrekkelijker te maken, wordt een aantal wijzigingen voorgesteld:

  • In oude gebouwen, zoals monumenten, kunnen niet altijd de nieuwste isolatiemaatregelen worden gebruikt. Daarom worden de eisen voor isolatie verminderd voor deze gebouwen, zodat het makkelijker wordt om ze energiezuiniger te maken.
  • Je krijgt extra subsidie als je isolatiemateriaal gebruikt dat goed is voor het milieu. Dit maakt het interessanter om milieuvriendelijk isolatiemateriaal te kiezen, zelfs als het iets meer kost.
  • Er is extra geld beschikbaar voor advies over verduurzaming. Dit helpt bij het maken van keuzes en het organiseren van verbeteringen.
  • Er komt langer en meer steun voor het installeren van oplaadpunten voor elektrische auto’s in appartementencomplexen. Dit is belangrijk omdat elektrische auto’s steeds populairder worden. Dus moeten er ook meer oplaadpunten komen.
  • Complexen met dakterrassen kunnen makkelijker hun dak isoleren wordt makkelijker: u krijgt ook subsidie als u maar een deel van het dak laat isoleren.
  • Er komt een nieuwe opleiding voor energieadviseurs, en dus ook een nieuw certificaat. De energieadviseurs van VvE Belang gaan zich ook laten certificeren volgens de nieuwe regeling. Tot het zo ver is, geldt er een overgangsperiode.

Meer weten over de SVVE? Klik dan hier.

085 237 74 44 Bel voor advies