Beschermd: Best

In het kort

Je was bij de voorlichtingsbijeenkomst en hebt de korte introductie tot het verduurzamen van je VvE gekregen. Je bent klaar voor de volgende stap in het proces en wil nu graag als vervolg op de bijeenkomst, de gratis VTCB-cursus VvE verduurzamen in Best volgen 

De gratis VTCB-cursus voor het verduurzamen van je VvE gaat dieper in op de onderwerpen die we al kort bij de voorlichtingsbijeenkomst besproken hebben. Want hoe ga je nu verder in het proces van het verduurzamen van je VvE en wat komt daar allemaal bij kijken? Tijdens de cursus leggen we het allemaal aan je uit.

Onze experts vertellen je over de juridische, bouwkundige en energetisch procesmatige aspecten van verduurzaming. Naast alle kennis en theorie die onze experts met je zullen delen, komen er ook praktijkvoorbeelden langs en krijg je de mogelijkheid om met andere VvE's in gesprek te gaan. 

Na afloop van de drie cursusdagen VvE verduurzamen in Best, krijg je een certificaat als bewijs van deelname overhandigd. Daarnaast krijg je natuurlijk ook de gratis VvE Campagnebox uitgereikt. Deze VvE Campagnebox is samengesteld door energieadviseurs van VvE Belang en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met een praktisch stappenplan helpen we je op weg. Stap voor stap tonen we wat er vereist is in de route naar verduurzaming. In de VvE Campagnebox zijn overzichten, checklists en hulpmiddelen te vinden. Deze handleiding behandelt niet alleen technische en financiële aspecten, maar richt zich ook op het belang van samenwerking en de betrokkenheid binnen de VvE.

Wil je de VvE Campagnebox alvast eens bekijken? Klik dan hier om de online versie door te bladeren.

[De tekst gaat verder onder de foto]
 

Hoe ziet de cursus eruit?

De cursus bestaat uit 3 dagdelen. Elk dagdeel heeft een thema. Dat zijn de kennisthema’s voor verduurzaming.

Dagdeel 1: Juridische aspecten

Je leert hoe je de splitsingsakte en modelreglement kunt lezen en begrijpen. Wat juridisch wel of niet haalbaar is op het gebied van verduurzaming. En je krijgt handvatten mee om draagvlak te creëren voor verduurzaming binnen de VvE.

Dagdeel 2: Technische aspecten

We beginnen met een uitgebreide rondleiding door ICDuBo in Rotterdam. De hal van ICDuBo beslaat 2500 m2 en is ingericht met duurzame projecten, systemen en productopstellingen. Hier kun je in korte tijd kennismaken met de mogelijkheden van duurzaam bouwen en renoveren. De gemeente regelt het vervoer naar de locatie.

Dagdeel 3: Energetisch-procesmatige aspecten

Je leert hoe het proces van verduurzaming loopt en hoe je dit toepast in je eigen VvE. Je maakt een eerste inventarisatie van de verduurzamingsmogelijkheden die binnen jouw complex ingezet kunnen worden. Hierbij kijk je ook naar behoeften en bezwaren van de bewoners en hoe je hiermee omgaat. Deze kennis gebruik je om samen met bewoners en de VvE tot een verduurzamingsplan te komen.

[De tekst gaat verder onder de foto]

Data

[hier in te vullen]

Aanmelden Voorlichtingsbijeenkomst ''Tips en valkuilen bij verduurzaming''

Over jouw VvE

Jouw postadres

Aanmelden nieuwsbrief
Toestemming privacy(Vereist)
085 237 74 44 Bel voor advies