Terugkomdag voor oud-VTCB cursisten van gemeente Waalwijk

Laatste nieuws · 19 april 2024

Oud VTCB-cursisten kwamen op 9 april samen tijdens de VTCB-terugkomdag. De middag stond in het teken van ervaringen uitwisselen, met elkaar aan de slag gaan én vooruit blikken naar de volgende stap in het proces. Het was een geslaagde middag

[Tekst gaat verder onder de foto]

We starten met een welkomstwoord van Sofie van Orsouw van gemeente Waalwijk, waarna Michelle Zwartbol kort het programma doornam en een samenvatting gaf van de stappen tot de huidige terugkomdag. De mensen die namelijk die dag bij de terugkomdag aanwezig waren, hebben al best wat stappen gezet binnen het VTCB. Ze gingen van start met de voorlichtingsbijeenkomsten, volgden de cursus, ontvingen de VvE Campagnebox én oriëntatiescan. Een mooi moment om dus even terug te blikken naar hoe we tot de terugkomdag zijn gekomen. 

De VvE en laadpalen

Daarna kwam Peter van well aan het woord met een uitleg over de VvE en laadpalen. Dit onderwerp werd aangedragen als onderwerp van interesse door de personen die zich hebben aangemeld voor de terugkomdag. We vinden het namelijk belangrijk dat we ophalen wat men wil terugzien tijdens de terugkomdag. Peter nam de aanwezigen mee in onder andere de notificatieregeling. Het moet voor VvE’s makkelijker worden om laadpunten voor elektrische auto’s aan te leggen in parkeergarages. Dat staat in het Wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s. Elektrische rijders hoeven dan alleen aan de VvE te melden dat ze een laadpunt willen aanleggen. De notificatieregeling voor oplaadpunten wordt uitgesteld en zal niet op 1 juli a.s. worden gepubliceerd. Naast de notificatieregeling, werd het onderwerp brandveiligheid en laadpalen besproken. De aanwezige bestuurders en eigenaars deelden volop verhalen over eigen ervaringen met betrekking tot oplaadpunten.

In groepen aan de slag met de opdrachten.

Eigenaars VvE Wilhelminastraat aan het woord

Vervolgens kwamen twee eigenaars van VvE Wilhelminastraat aan het woord. Zij hebben uitgebreid vertelt waar zij op dit moment staan in het proces van het verduurzamen van de VvE. Zo vertelden ze over het onderzoek wat ze hebben gedaan binnen de VvE om wensen en behoeften te peilen. Hier zijn vervolgens duidelijke doelen uit gekomen, waar ze mee aan de slag zijn gegaan. Ook benadrukten ze het belang van goede communicatie binnen het verduurzamingsproces. Ze gaven aan dat ze veel bezig zijn met het goed informeren en op de hoogte houden van de eigenaars binnen de VvE. Dit doen ze middels onder andere maandelijkse nieuwsbrieven. Ook zorgen ze ervoor dat eigenaars bij de commissie duurzaamheid terechtkunnen als ze vragen hebben. We horen vaak terug dat men het fijn vind om met elkaar in gesprek te gaan om te horen over ervaringen binnen andere VvE's. Ook hier werd het weer als positief ervaren.

Samen aan de slag

Na deze inspirerende woorden, was het tijd om samen aan de slag te gaan. De aanwezigen zijn in groepen ingedeeld en gingen vol goede moed aan de slag met een passende opdracht op het gebied van verduurzamingsmaatregelen, financieel, sociaal of juridisch. Na afloop van deze opdracht, hebben we uitgebreid verhalen en ervaringen met elkaar kunnen delen. Iets wat hebben doorgezet naar de borrel, waar overigens ook de mogelijkheid was om nogmaals in gesprek te gaan met de jurist, bouwkundige, taxateur, iemand van de gemeente én met andere bestuurders en eigenaars. Het was een goede middag, waarbij vooral het uitwisselen van ervaringen centraal stond.

Ook de terugkomdag bijwonen in jouw gemeente?

Er staan terugkomdagen gepland voor gemeente Oosterhout en gemeente Eindhoven. Let op: De terugkomdag is alleen voor mensen die de cursus hebben gevolgd in deze gemeenten.

085 237 74 44 Bel voor advies